: 0 546 421 22 48
Bilgi İçin: 0 546 421 22 48

Adet Düzensizliği

Kadınlar normal şartlarda 28 günde 1 defa regl olmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu gün sayısı azalıp çoğalabilir. 21 gün ile 35 gün arasında değişen regl aralıklarında kadınların adet düzensizliği gibi bir problemi bulunmamaktadır. 21 günden az ya da 35 günden fazla adet gören kadınlar için adet düzensizliğinden bahsedilebilmektedir. Adet düzensizliğini çocukluk, ergenlik, doğurganlık, menopoz öncesi ve menopoz sonrası dönemler için farklı şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü bu dönemlere bağlı olarak adet kanaması gün ve düzeni de değişmektedir.
Adet kanamasının normalden fazla uzun sürmesi ya da 2 adet arasında lekelenme gibi kanamalar olması durumunda mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir. Ergenlik döneminde başlayan adet kanamaları menopoza kadar olan dönemde belli bir düzen yakalamaktadır. Adet düzensizliği görülen hastalarda bu düzende bozulmalar olmaktadır. Adet düzeninin başlangıcından sonuna kadar olan tam döngüsüne menstural siklus denmektedir. Bu döngünün başlangıcı adet kanamasının 1. Günü olmaktadır. Yani menstural siklusun tam döngüsü standartta 28 gün sürmektedir. Fakat adet düzensizliği bulunan kadınlarda bu döngü 21- 35 gün aralığından eksik ya da fazla olmaktadır.
Adet gecikmesinin birden fazla sebebinden söz edilmektedir. Doğurganlık döneminde bulunan bir kadın için adet gecikmesinin en belirgin göstergesi gebelik olabilmektedir. Bir diğer gecikme sebebi ise siklus döneminde yumurtlama olmamasıdır. Bunlar dışında streste adet düzensizliği için belirgin sebepler arasında yer almaktadır. Bulunulan ortam ya da mevsim değişiklikleri de adet düzensizliğine neden olan bir diğer etken olarak sayılmaktadır. Kadınların korunma yöntemleri tercihleri de adet düzensizliğine neden olabilmektedir. Adet düzensizliği yıl içinde 1 ya da 2 defa gerçekleşebilmektedir. Bu durum olağan kabul edilir. Fakat bu sayı artarsa kadınların hormon düzeyleri kontrol edilmelidir.