: 0 546 421 22 48
Bilgi İçin: 0 546 421 22 48

Laparoskopik Ve Histeroskopik Ameliyatlar

Laparoskopi; ucunda ışık ve kamera bulunan laparoskop isimli bir alet ile karın boşluğunun incelenmesidir. Kadın hastalıklarının teşhis ve tedavisinde sık kullanılan cerrahi bir yöntemdir. Histerodskopi ise, rahmin iç yüzeyiyle ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. İnce boru şeklindeki, mercek sistemi ile rahmin içine girilerek gözlem yapılan hatta cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar genel olarak kadınlara yönelik gerçekleşmektedir. Bu operasyonların pek çok tedaviye yardımcı olduğu da görülmektedir.
Laparoskopi 1950’li yıllarda tanısal amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. 1970’lerden itibaren jinekolojik operasyonlara dahil olmuş, 1987’de ise genel cerrahi alanında safra kesesi ameliyatında uygulanmıştır. 15-20 yıldan bu yana laparoskopi genel cerrahinin hemen hemen tüm alanlarında kullanılmaktadır. Laparoskopi operasyonu göbek altından açılan yaklaşık 1 cm’lik minik bir kesi ile yapılır. Sadece tanı için yeterli olan bu kesi tedavi için ise ameliyat tipine göre değişmektedir. Histeroskopi iki amaçlı olarak gerçekleştirilir. Tanı amaçlı gerçekleştirilen histeroskopi patolojileri izlenerek tanı konulması amacıyla yapılmaktadır. Ameliyat amaçlı uygulanan histeroskopi rahim içindeki lezyonların alınması ya da yapışıklıkların açılması için kullanılmaktadır. Laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar genel anestezi ile uygulanabilmektedir.
Laparoskopik cerrahi operasyonların avantajı hastaların ameliyat sonrasında daha az ağrı hissetmeleridir. Ayrıca bu yöntemle gerçekleşen ameliyat sonrası hastaların hastanede yatış süreleri kısalmaktadır. Bu yöntemle ameliyat olan kişiler işlerine daha erken dönerken yaraları daha estetik şekilde iyileşmektedir. Histeroskopi yöntemi ile gerçekleşen cerrahi operasyonlardan sonra hasta birkaç saat içinde ya da genellikle bir gün sonra evine gönderilmektedir. Bu operasyondan sonra 1-2 gün az miktarda kanama oluşabilmektedir. Laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar uygulama ve operasyon sonrası toparlanma açısından benzemektedirler.